।। अनुक्रमणिका ।।1 गणेश स्तोत्राणि
क्रमांक
स्तोत्राचे नाव


1


2


3


4


56


Image result for Images of पारिजातक फुले
789102 शिवस्तोत्राणि
1


2


3


4


5


6


7
 आणि 


8


9


10


11


1213141516171819203 देवी स्तोत्राणि
1


2


3


4

Image result for Images of पारिजातक फुले
5


6


7


8


9


10


11


12


13141516171819204 श्रीकृष्ण स्तोत्राणि
1


2


3


4


5


6


7


89105 राम स्तोत्राणि
1


23456 संकीर्ण स्तोत्राणि
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


1516
अंडालकृत(तामीळ)तिरुप्पवाई


171819207 नद्यादि स्तोत्राणि
1


2


3


4


5


6


7


8910                           वेदान्त स्तोत्राणि
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


151617181920गद्य
1


2


3
शिवानंदलहरी प्रस्तावना (पद्य) 


4


5


6
 पर्यावरण


7


89101112131415कथा