अनुक्रमणिका

।। अनुक्रमणिका ।।1 गणेश स्तोत्राणि
क्रमांक
स्तोत्राचे नाव 

प्रकाशन
1


2

जय जय रघुवीर समर्थ
जाने. 2015
3

जय जय रघुवीर समर्थ 
सप्टेंबर 2016
4


56


Image result for Images of पारिजातक फुले
789102 शिवस्तोत्राणि
1


2


3

जय जय रघुवीर समर्थ          मार्च / एप्रिल 2016
4


5

जय जय रघुवीर समर्थ
सप्टें. 2015
6


7
 आणि 

प्रज्ञालोक - 487 अ,हनुमान नगर नागपूर- 440 009
एप्रिल 2013- ऑक्टो.2014
8


9

जय जय रघुवीर समर्थ
जून 2015
10


11


1213141516171819203 देवी स्तोत्राणि
1

जय जय रघुवीर समर्थ
सप्टेंबर 2017
2

जय जय रघुवीर समर्थ
नोव्हे.  2015
3

जय जय रघुवीर समर्थ
ऑक्टो. 2015
4

Image result for Images of पारिजातक फुले
5


6


7

जय जय रघुवीर समर्थ
ऑक्टो. 2016
8


9


10


11

जय जय रघुवीर समर्थ
फेब्रु. 2015
12

जय जय रघुवीर समर्थ
जानेवारी 2018
13141516171819204 श्रीकृष्ण स्तोत्राणि
1


2

जय जय रघुवीर समर्थ   
ऑगस्ट  2016
3

जय जय रघुवीर समर्थ
नोव्हें. 2016
4


5

जय जय रघुवीर समर्थ
ऑगस्ट 2015
6

जय जय रघुवीर समर्थ
जाने. 2017
7

जय जय रघुवीर समर्थ
डिसें. 2017
89105 राम स्तोत्राणि
1

जय जय रघुवीर समर्थ
मार्च 2015
23456 संकीर्ण स्तोत्राणि
1

जय जय रघुवीर समर्थ
मे 2015
2

जय जय रघुवीर समर्थ
जुलै 2015
3

जय जय रघुवीर समर्थ
डिसें. 2015
4


5

जय जय रघुवीर समर्थ
ऑक्टो. 2017
6


7


8

जय जय रघुवीर समर्थ जुलै 2016
9

जय जय रघुवीर समर्थ
डिसें. 2016
10

जय जय रघुवीर समर्थ
एप्रिल 2015
11

जय जय रघुवीर समर्थ मे 2016
12


13

जय जय रघुवीर समर्थ जाने.2016
14


1516

अंडालकृत(तामीळ)तिरुप्पवाई171819207 नद्यादि स्तोत्राणि
1

जय जय रघुवीर समर्थ
मे,जून,जुलै,ऑगस्ट 2017
2


3

जय जय रघुवीर समर्थ
एप्रिल 2017
4

जय जय रघुवीर समर्थ जून 2016
5


6


7


8910                           वेदान्त स्तोत्राणि
1


2

जय जय रघुवीर समर्थ फेब्रु. 2016
3

जय जय रघुवीर समर्थ
नोव्हें. 2017
4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


1617181920गद्य
1


2

जय जय रघुवीर समर्थ
जाने. 2015
3

शिवानंदलहरी प्रस्तावना (पद्य) 4


5

किशोर मुलांचे मासिक
जाने 15 ते ऑगस्ट 15
6

 पर्यावरण7


89101112131415कथाजगन्नाथ पंडित


चिंतन वार्षिक
2017